ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ
Showing 100 of 123 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
Picture of ศักดิ์ดา มหาพรม
ศักดิ์ดา มหาพรม
0 ศ., 25 ต.ค. 2019, 5:23 PM
ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562)
Picture of ศักดิ์ดา มหาพรม
ศักดิ์ดา มหาพรม
0 ศ., 25 ต.ค. 2019, 4:35 PM
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563
Picture of ศักดิ์ดา มหาพรม
ศักดิ์ดา มหาพรม
0 ศ., 25 ต.ค. 2019, 2:56 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 10 ก.ย. 2019, 7:32 PM
ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 16 ส.ค. 2019, 3:32 PM
วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference”
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 3:21 PM
อาจารย์พร้อมนิสิต Saxophone Major วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมชมและร่วมแสดงดนตรี
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 3:16 PM
การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสานที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 3:11 PM
กระบวนการปรับเปลี่ยนดนตรีอีสาน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 3:05 PM
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 3:00 PM
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า : อบรมทักษะขับร้อง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 2:44 PM
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส. ปีการศึกษา 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 2:40 PM
แสดงต้อนรับโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มมส.
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 2:29 PM
โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปี 2562 โครงการถ่ายทอดความรู้รูปแบบการแสดงกลองยาวและเกณฑ์การประกวดกลองยาว
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 2:20 PM
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562(รำโทน)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 2:06 PM
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:46 PM
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:40 PM
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:34 PM
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:31 PM
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:20 PM
การจัดการเชิงบูรณาการทางดนตรีและศิลปะการแสดง และแสดงดนตรีต่อสาธารณชน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:11 PM
ศิลป์อีสานแสดงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกัมพูชา
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 1:04 PM
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 12:57 PM
ศิลป์อีสานสมโภชบุญผะเหวด
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 11:25 AM
งานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 11:18 AM
ภาพกิจกรรมการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 11:06 AM
ขอแสดงความยินดีกับวงโปงลางศิลป์อีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:58 AM
มมส. ขยายวันรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม 2562 นี้
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:47 AM
ขอเชิญชมโฮม The Evolution Concert
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:34 AM
ขอแสดงความยินดีกับ “วงละมุน” จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:28 AM
ต้อนรับภาควิชาดนตรี คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:24 AM
ขอแสดงความยินดีกับ “วงปีสอง” จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:16 AM
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:08 AM
ขอแสดงความยินดีกับ วงกลองยาวศิลป์อีสาน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 10:03 AM
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 2
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 9:54 AM
วิธีการสละสิทธิ์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 9:50 AM
วันสุดท้ายแล้ว! ใครติด/ไม่ติด TCAS รอบที่ 1 อย่าลืมเข้าไปเช็กและจัดการสิทธิ์ให้เรียบร้อยกัน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 9:39 AM
นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 2 ส.ค. 2019, 9:29 AM
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 30 ก.ค. 2019, 1:29 PM
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 10 ก.ค. 2019, 11:11 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแม็กเนติค เครื่องปรับอากาศ ห้อง 403 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,200 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 10 ก.ค. 2019, 10:30 AM
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา "กระบวนการปรับเปลี่ยนดนตรีอีสาน"
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 5 ก.ค. 2019, 2:35 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ชำรุดจากอายุการใช้งานเป็นเงินทั้งสิ้น 25,038 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 2 ก.ค. 2019, 10:13 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 2 ก.ค. 2019, 10:06 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต(ดศ.บ.)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 1 ก.ค. 2019, 10:53 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ชุดรถแห่กลองยาว 1 ชุด 6 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,500 บาทถ้วน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 14 มิ.ย. 2019, 11:14 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเซื้อ/จัดจ้าง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 1,750 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 24 พ.ค. 2019, 4:01 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรรี่และไฟหรี่ สำหรับรถตู้ นข-1938 มค เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 21 พ.ค. 2019, 5:08 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง และชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 2 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,300 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 16 พ.ค. 2019, 3:05 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 1 พ.ค. 2019, 11:08 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 23 เม.ย. 2019, 1:47 PM
ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 4 เม.ย. 2019, 3:38 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ รถตู้ ทะเบียน นข 1938 มค เป็นจำนวนเงิน 26,495.23 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 4 เม.ย. 2019, 11:40 AM
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 1 เม.ย. 2019, 3:33 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมโครโฟน 5 ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,750 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 27 มี.ค. 2019, 10:54 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าวเหมาบริการซ่อมรอยรั่วเติมน้ำยาแอร์ ห้อง 405 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 19 มี.ค. 2019, 1:42 PM
ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 19 มี.ค. 2019, 1:35 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 14 มี.ค. 2019, 2:51 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงไมโครโฟน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,350 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 13 มี.ค. 2019, 5:12 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (21 รายการ) เป็นเงิน 20,000 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 12 มี.ค. 2019, 1:14 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายได้ ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 28,700 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 12 มี.ค. 2019, 1:08 PM
การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 11 มี.ค. 2019, 9:57 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน) เป็นเงินทั้งสิ้น 63,600 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 7 มี.ค. 2019, 10:28 AM
Call for papers by MSU College of Music, Thailand on November 28 - December 1, 2018.
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 29 ต.ค. 2018, 10:59 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง รายกายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 6 มี.ค. 2019, 10:06 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง งบประมาณรายได้ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,800 บาท
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 22 ก.พ. 2019, 1:51 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเบรกเกอร์พร้อมติดตั้ง ABB 125A จำนวน 1 ชุด
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 18 ก.พ. 2019, 10:32 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานคอมพิวเตอร์/สนง) จำนวน 4 รายการ รายได้ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 15 ก.พ. 2019, 9:43 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบรายได้ปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 15 ก.พ. 2019, 9:40 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 8 ก.พ. 2019, 2:36 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(สาขาดุริยางคศิลป์ไทย) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด(11 รายการ)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พฤ., 7 ก.พ. 2019, 3:37 PM
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 30 ม.ค. 2019, 4:41 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคอกลมพร้อมสกรีน จำนวน 80 ตัว โครงการกีฬาราชพฤษ์เกมส์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 29 ม.ค. 2019, 4:07 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสลับสัญญาณภาพและถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 29 ม.ค. 2019, 2:04 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา สาขาดนตรีไทย เงินรายได้ 2562 จำนวน 2 รายการ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 15 ม.ค. 2019, 11:45 AM
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(สนง.เลขา)
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 8 ม.ค. 2019, 4:43 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 25 ธ.ค. 2018, 10:31 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ 2561
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 3 ธ.ค. 2018, 11:55 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 3 ธ.ค. 2018, 11:48 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจักซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 3 ธ.ค. 2018, 11:40 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างเหมาบริการรถ 6 ล้อ ขนวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีจำนวน 1 รายการ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 26 พ.ย. 2018, 4:18 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากรุกในงาน 23 rd GRACC INTERNATIONAL INTER-VARSITY CHESS CHAMPIONSHIP 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 23 พ.ย. 2018, 4:17 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน Hong Kong Jocky Clup (HKJC) ณ ประเทศฮ่องกง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 23 พ.ย. 2018, 4:06 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Bangkok Flight services Internship 2019
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 23 พ.ย. 2018, 11:44 AM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน Hotel Internship Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 21 พ.ย. 2018, 6:13 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สอบแข่งขันชิงทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 21 พ.ย. 2018, 6:04 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Undergraduate Intelligence scholarship (UIS) ประจำปี 2562
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 21 พ.ย. 2018, 5:56 PM
ข้อบังคับเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 21 พ.ย. 2018, 4:31 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 13 พ.ย. 2018, 4:53 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 9 พ.ย. 2018, 4:32 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 9 พ.ย. 2018, 4:31 PM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องสังเวย โครงการไหว้ครู ครอบครู ดุริยางคศิลป์
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 9 พ.ย. 2018, 9:08 AM
ขอเชิญเข้าร่วมเครื่อข่ายการประชุมวิชาการนำเสนอผลงนวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 30 ต.ค. 2018, 10:18 AM
โครงการ Freshmen Project ครั้งที่ 9 "Adolescent Concert : หวนคิดถึง..บรรยากาศครานั้น เมื่อฉันเป็นนักเรียน"
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 จ., 29 ต.ค. 2018, 10:50 AM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 26 ต.ค. 2018, 11:30 AM
ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 พ., 24 ต.ค. 2018, 1:19 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 9 ต.ค. 2018, 9:48 AM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ แก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 9 ต.ค. 2018, 9:35 AM
ประกาศการขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 อ., 2 ต.ค. 2018, 9:09 AM
ประกาศการติดตามการรายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน
Picture of ธราธิป โกพลรัตน์
ธราธิป โกพลรัตน์
0 ศ., 28 ก.ย. 2018, 11:46 AM