ข่าวและประกาศ

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>

9 words

Attachment งานแนะแนว.png