ข่าวและประกาศ

รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2018, 4:53PM
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านรายละเอียด >>https://goo.gl/rW9tST

32 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 9 พฤศจิกายน 2018, 4:32PM
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ : จ้างทำป้ายโฟมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

33 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 9 พฤศจิกายน 2018, 4:31PM
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ : ซื้อผ้าค๊อตตอล สีขาว จำนวน 1 ม้วน

34 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องสังเวย โครงการไหว้ครู ครอบครู ดุริยางคศิลป์
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 9 พฤศจิกายน 2018, 9:08AM
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องสังเวย โครงการไหว้ครู ครอบครู ดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอเชิญเข้าร่วมเครื่อข่ายการประชุมวิชาการนำเสนอผลงนวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 30 ตุลาคม 2018, 10:20AM
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมเครื่อข่ายการประชุมวิชาการนำเสนอผลงนวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยาเอเชียแปซิฟิก"ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมุษย...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(74 คำ)
 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
Call for papers by MSU College of Music, Thailand on November 28 - December 1, 2018.
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 29 ตุลาคม 2018, 10:59AM
 

ขอเชิญร่วมงาน Call for Papers: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561

36 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
โครงการ Freshmen Project ครั้งที่ 9 "Adolescent Concert : หวนคิดถึง..บรรยากาศครานั้น เมื่อฉันเป็นนักเรียน"
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 29 ตุลาคม 2018, 10:52AM
 

โครงการ Freshmen Project ครั้งที่ 9 ในชื่อคอนเสิร์ต "Adolescent Concert : หวนคิดถึง..บรรยากาศครานั้น เมื่อฉันเป็นนักเรียน" โดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการจัดคอนเสิร์ต โดยการลงมือปฏิบัต...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(84 คำ)
 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018, 11:30AM
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง (มิกเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง

37 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พุธ, 24 ตุลาคม 2018, 1:19PM
 

ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม พิธีเจิม ครอบครู รับมอบ สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์>>https://goo.gl/N62zQL

40 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 9 ตุลาคม 2018, 9:48AM
 
ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
23 คำ

 


Search Your Courses