ข่าวและประกาศ

รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 3 ธันวาคม 2018, 11:55AM
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 1 รายการ

34 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 3 ธันวาคม 2018, 11:48AM
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

33 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจักซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 3 ธันวาคม 2018, 11:40AM
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจักซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ

34 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างเหมาบริการรถ 6 ล้อ ขนวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีจำนวน 1 รายการ
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018, 4:18PM
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ จ้างเหมาบริการรถ 6 ล้อ ขนวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีจำนวน 1 รายการ

39 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
Call for papers by MSU College of Music, Thailand on November 28 - December 1, 2018.
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018, 3:00PM
 

ขอเชิญร่วมงาน Call for Papers: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 กำหนดการ >>https://goo.gl/LK8s7x

41 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากรุกในงาน 23 rd GRACC INTERNATIONAL INTER-VARSITY CHESS CHAMPIONSHIP 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2018, 4:17PM
 

ประกาศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากรุกในงาน 23 rd  GRACC INTERNATIONAL INTER-VARSITY CHESS CHAMPIONSHIP 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย อ่านรายละเอียด >>https://goo.gl/mGFtyh

39 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน Hong Kong Jocky Clup (HKJC) ณ ประเทศฮ่องกง
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2018, 4:06PM
 

ประกาศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน Hong Kong Jocky  Clup (HKJC) ณ ประเทศฮ่องกง ระยะเวลาฝึกงาน 18 เดือน อ่านรายละเอียด >> https://goo.gl/GysZTw

39 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Bangkok Flight services Internship 2019
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2018, 3:57PM
 
ประกาศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Bangkok Flight services Internship 2019 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานสำหรับนิสิตที่มีความสนใจปฏิบัติงานในสนามบิน อ่านรายละเอียด >> https://goo.gl/6ENVcnอ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(45 คำ)
 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน Hotel Internship Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พุธ, 21 พฤศจิกายน 2018, 6:13PM
 
ประกาศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน  Hotel Internship Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี ผู้ที่สนใจ อ่านรายละเอียด >> https://goo.gl/xMehUS
42 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สอบแข่งขันชิงทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พุธ, 21 พฤศจิกายน 2018, 6:04PM
 

ประกาศกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สอบแข่งขันชิงทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562 จำนวน 253 ทุน อ่านรายละเอียด >> https://goo.gl/xKyeKU

35 คำ

 


Search Your Courses