ข่าวและประกาศ

รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 9 ตุลาคม 2018, 9:48AM
 
ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
23 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ แก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 9 ตุลาคม 2018, 9:36AM
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ แก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

จะจัดระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 รายละเอียด >>https://goo....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(56 คำ)
 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศการขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - อังคาร, 2 ตุลาคม 2018, 9:09AM
 

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ

15 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศการติดตามการรายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 11:46AM
 

ประกาศสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศการติดตามการรายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน และมาตราการควบคุมทางการเงิน พ.ศ. 2561

รายละเอียด >> https://goo.gl/R2T2PY

24 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 11:06AM
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 10:56AM
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 10:49AM
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม ผู้เข้าประกวด ชาย/หญิง (ดาว-เดือน)จำนวน  รายการ

29 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พฤหัสบดี, 20 กันยายน 2018, 3:27PM
 

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน

รายละเอียด >>https://goo.gl/M82LZp

17 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พฤหัสบดี, 20 กันยายน 2018, 9:50AM
 

ด้วยกรมบัญชีกลาง ขอความความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

รายละเอียด >> https://goo.gl/2XfAub

25 คำ

 
รูปภาพของธราธิป โกพลรัตน์
ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ธราธิป โกพลรัตน์ - พุธ, 19 กันยายน 2018, 5:20PM
 

ประกาศวิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

24 คำ

 


Search Your Courses