ข่าวและประกาศ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ชุดรถแห่กลองยาว 1 ชุด 6 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,500 บาทถ้วน

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ชุดรถแห่กลองยาว 1 ชุด 6 รายการ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561)เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,500 บาทถ้วน

  38 words

  Attachment 62485614_493375641399495_5673629550085406720_n.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเซื้อ/จัดจ้าง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 1,750 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเซื้อ/จัดจ้าง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อใช้สำหรับเติมรถราชการ รถตู้ นข-1938 มหาสารคาม เป็นเงิน 1,750 บาท

  47 words

  Attachment 24562.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรรี่และไฟหรี่ สำหรับรถตู้ นข-1938 มค เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรรี่และไฟหรี่ สำหรับรถตู้ นข-1938 มค เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท

  23 words

  Attachment 555.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง และชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 2 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,300 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง และชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 2 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,300 บาท

  34 words

  Attachment 16562.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ประจำอาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สำหรับปี 2562 จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) โดยเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท

  38 words

  Attachment ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม_p001.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันดีเซล ประจำเดือน เมษายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

  40 words

  Attachment pkla_p001.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ รถตู้ ทะเบียน นข 1938 มค เป็นจำนวนเงิน 26,495.23 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ รถตู้ ทะเบียน นข 1938 มค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 260,000 กม.เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,495.23 บาท 

  37 words

  Attachment 56169691_1877257075713221_1863633760533086208_n.jpg

  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตามได้ที่ http://www.acad.msu.ac.th/tcas

  24 words

  Attachment 11.jpg

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมโครโฟน 5 ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,750 บาท

  by ธราธิป โกพลรัตน์ -

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมโครโฟน 5 ตัว รายได้งบประมาณ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,750 บาท

  32 words

  Attachment 55517408_314717802487196_6427814880866205696_n.jpg
  Older topics...


  Search Your Courses