ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ4 Direct Admission ครั้งที่2 >> https://bit.ly/3OeKYTp
Attachment 288028390_5172971769457704_8119869310844998984_n.jpg

การแสดงคอนเสิร์ต คอนแชร์โต สำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต บทประพันธ์เพลงคอนแชร์โตสำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา บรรเลงโดย Mahasarakham Symphony Orchestra จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MU ๓๐๐) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Attachment 01.jpg

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางดนตรีพื้นบ้าน) 1 อัดรา สังกัด : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถาม : 043-754385 <<คลิกดูรายละเอียด>>
Attachment 02.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ  <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Attachment ว่าที่.jpg

มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

(แก้ไขโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน - Friday, 17 April 2020, 11:30AM)

โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

--------
ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
--------

Older topics...