ข่าวและประกาศ

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>
  ตำหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางดนตรีพื้นบ้าน) 1 อัดรา สังกัด : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถาม : 043-754385  19 words

  Attachment 04.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ  <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>


  5 words

  Attachment 02.jpg

  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ 
  <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "โครงการบริการวิชาการ พขุป์ปลรัจิต NIVERSITY เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท 623141016 รหัสหลักสูตร อบรมออนไลน์ webex byCISCO วิทยากร โดย: อ.ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์ วันที่ 9 10 สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียนอบรม 800 บาท โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าขอนยาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 408-9-31691-9 (ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564) ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/thaimusic-msu ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.พิษณุ บุญศรือนันต์ โทร: 061- 061-94 5953"
  หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย" (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รหัสหลักสูตร 623141016) หลักสูตร 12 ชั่วโมง.

  อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Cisco WebEx
  ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564.
  ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่
  https://bit.ly/thaimusic-msu
  .ค่าลงทะเบียนอบรม 800 บาท

  โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  สาขาท่าขอนยาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  เลขที่บัญชี 408-9-31691-9
  (ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564)
  .
  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.พิษณุ บุญศรีอนันท์
  Pitsanu Boonsrianan 

  47 words

  Attachment การบรรเลงเครื่องหนังไทย.jpg

  ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔   <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>


  ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ เป็นศิษย์เก่า (มฤคมาศ ๑๐) นิสิตนักกิจกรรม อดีตนายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ) ประธานชมรมดนตรีไทย (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ) สมาชิกกลุ่มนิสิตพรรคมอน้ำชี สมาชิกอนุกรรมการชมรมพรางเขียว ตลอจนอาสากู้ชีพ - กู้ภัย มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ มหาสารคาม
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และอยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ...
  นอกจากนี้ ยังเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น รางวัลที่ภาคภูมิใจ อาทิเช่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ,ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรี มมส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับเกียรติบัตรประเภทกิจกรรมดีเด่น ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ,ได้รับเกียรติบัตรประเภทกิจกรรมดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “ทุนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ระดับดี ภายใต้โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับดีเด่น
  ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมอ้างอิงจาก
  นายพนัส ปรีวาสนา

  94 words

  Attachment เว็บไซต์ ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตำแหน่งอาจารย์)

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประจำปีงบประมาณ 2564

  11 words

  Attachment 02.JPG

  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  มาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

  16 words

  ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
  <<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

  15 words

  Attachment 01.jpg

  โครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ตามที่วิทยาลัยได้มีกำหนดจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 <<คลิกดูรายละเอียด>>
   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่อาจดำเนินโครงการฯได้ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ จึงขอแถลงและประกาศนโยบายไปยังบุคลากร อาจารย์ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

  80 words

  Attachment 05.PNG

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์

  by ศักดิ์ดา มหาพรม -

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์  (งบประมาณเงินรายได้) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  20 words

  Attachment 0077.PNG
  Older topics...