ข่าวและประกาศ

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์  (งบประมาณเงินรายได้) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  20单词

  Attachment 0077.PNG

  ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于
  ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  13单词

  Attachment 005.PNG

  โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียด>>
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ศึกษาดูงาน และลงภาคสนาม ตาม "โครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก" รายวิชาการศึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรี และการลงภาคสนาม

  --------
  ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  --------

  80单词

  Attachment กิจกรรมโครงการ สปป ลาว.png

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562)

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน (28-30 ต.ค. 2562) 
  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>


  21单词

  Attachment 001.jpg

  กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

  มหาพรมศักดิ์ดา 发表于

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกดูรายละเอียด>>

  31单词

  Attachment งานแนะแนว.png

  ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  โกพลรัตน์ธราธิป 发表于

  ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  ค่าลงทะเบียน เครื่องดนตรีละ 150 บาท โอนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าขอนยาง 
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) เลขที่ 408-9-31691-9 และแนบหลักฐานการชำระเงิน

  ทดสอบในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ใบสมัครและรายละเอียดแบบออนไลน์ >>https://bit.ly/2NeT8z1

  ดาวน์โหลดใบสมัคร >>https://is.gd/8WDXvV

  หมายเหตุ กรุณาส่งใบสมัครก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครที่ akapong.p@msu.ac.th ,facebook : Akapong Phulaiyaw
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว โทร.082-3020306


  105单词

  Attachment 69247183_2062415170721793_4971392613253906432_n.jpg

  วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference”

  โกพลรัตน์ธราธิป 发表于

  เมื่อวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2562 วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดการประชุมดนตรีระดับโลก
  และในวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วงออทิดสา หมอลำแบนด์ ได้เข้าแสดงดนตรีในเทศกาลศิลปะ ณ เกาะโซโดะชิมะ จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น

  วงออทิดสา เป็นวง หมอลำ ที่ผสมผสานกับแนวเพลงดนตรี จากภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยใช้แนวคิด "รื้อโครงสร้าง" ของดนตรีอีสาน จึงได้นำเอาจังหวะของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ อาทิเช่น ร็อค เร็กเก้ และดิสโก้ มาเป็นพื้นฐานในถ่ายทอดอารณ์ของบทเพลง แนวหมอลำ ตามแบบของวง ออทิดสา ให้มีสีสันและเกิดเป็นดนตรีอีสานในรูปแบบใหม่

  สมาชิกในวงวงออทิดสา หมอลำแบนด์ ประกอบด้วย
  1. อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา (พิณ/ร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว (ซอ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ (เครื่องประกอบจังหวะ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. อาจารย์ศตวรรต มาไลศรี (กลองชุด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศิลปโชค (เบส) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  6. อาจารย์ชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ (คีย์บอร์ด) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  7. อาจารย์คมแมน ครีวิชัย (กลองคองก้า) เจ้าของห้องบันทึกเสียง Kiss Me Studio และโปรดิวเซอร์อิสระ
  8. นางสาวนิดติญา นันภักดี (หมอลำ) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  9. นายโชคชัย ไพรพฤกษ์ (แคน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  https://www.bangkokpost.com/…/a-global-meeting-for-music-bu…

  ภาพ : John Clewley, Jim Thompson Art Center, วีรยุทธ, ฝ้าย ซอยจุ๊ >> คลิก

  ข่าว : วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว

  ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคสิลป์


  331单词

  Attachment 33.jpg

  อาจารย์พร้อมนิสิต Saxophone Major วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมชมและร่วมแสดงดนตรี

  โกพลรัตน์ธราธิป 发表于

  การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสานที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โกพลรัตน์ธราธิป 发表于

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกับคณศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าประกวดในครั้งนี้ ผลการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชนะเลิศ วงโปงลางสายแนนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงศิลป์ลำปาว สาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศิลป์อีสาน จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลชมเชย ได้แก่ วงหนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย จังหวัดขอนแก่น และ วงโปงลางสินไซ จังหวัดขอนแก่น

  ภาพ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  ภาพกิจกรรม >> คลิก

  114单词

  Attachment 31.jpg
  旧话题...