ข่าวและประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

AmatmonteeNontachai -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567

AmatmonteeNontachai -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567
ตามรายละเอียดด้านล่าง 


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567

AmatmonteeNontachai -

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567旧话题...