ข่าวและประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔   <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>


ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ เป็นศิษย์เก่า (มฤคมาศ ๑๐) นิสิตนักกิจกรรม อดีตนายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ) ประธานชมรมดนตรีไทย (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ) สมาชิกกลุ่มนิสิตพรรคมอน้ำชี สมาชิกอนุกรรมการชมรมพรางเขียว ตลอจนอาสากู้ชีพ - กู้ภัย มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ มหาสารคาม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และอยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
...
นอกจากนี้ ยังเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น รางวัลที่ภาคภูมิใจ อาทิเช่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ,ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรี มมส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับเกียรติบัตรประเภทกิจกรรมดีเด่น ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ,ได้รับเกียรติบัตรประเภทกิจกรรมดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “ทุนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ระดับดี ภายใต้โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ,ได้รับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับดีเด่น
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมอ้างอิงจาก
นายพนัส ปรีวาสนา

94 words

Attachment เว็บไซต์ ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์.jpg