ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>