ข่าวและประกาศ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย"

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ 
<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "โครงการบริการวิชาการ พขุป์ปลรัจิต NIVERSITY เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท 623141016 รหัสหลักสูตร อบรมออนไลน์ webex byCISCO วิทยากร โดย: อ.ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์ วันที่ 9 10 สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียนอบรม 800 บาท โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าขอนยาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 408-9-31691-9 (ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564) ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/thaimusic-msu ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.พิษณุ บุญศรือนันต์ โทร: 061- 061-94 5953"
หัวข้อ "การบรรเลงเครื่องหนังไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงไทย" (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รหัสหลักสูตร 623141016) หลักสูตร 12 ชั่วโมง.

อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Cisco WebEx
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564.
ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่
https://bit.ly/thaimusic-msu
.ค่าลงทะเบียนอบรม 800 บาท

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าขอนยาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่บัญชี 408-9-31691-9
(ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564)
.
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.พิษณุ บุญศรีอนันท์
Pitsanu Boonsrianan 

47 words

Attachment การบรรเลงเครื่องหนังไทย.jpg