ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ  <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>