ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางดนตรีพื้นบ้าน) 1 อัดรา สังกัด : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถาม : 043-754385 <<คลิกดูรายละเอียด>>
Attachment 02.jpg