การแสดงคอนเสิร์ต คอนแชร์โต สำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

การแสดงคอนเสิร์ต คอนแชร์โต สำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต บทประพันธ์เพลงคอนแชร์โตสำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา บรรเลงโดย Mahasarakham Symphony Orchestra จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MU ๓๐๐) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Attachment 01.jpg