ข่าวและประกาศ

วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference”

วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference”

by ธราธิป โกพลรัตน์ -
Number of replies: 0

เมื่อวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2562 วงออทิดสา หมอลำแบนด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดการประชุมดนตรีระดับโลก
และในวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วงออทิดสา หมอลำแบนด์ ได้เข้าแสดงดนตรีในเทศกาลศิลปะ ณ เกาะโซโดะชิมะ จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น

วงออทิดสา เป็นวง หมอลำ ที่ผสมผสานกับแนวเพลงดนตรี จากภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยใช้แนวคิด "รื้อโครงสร้าง" ของดนตรีอีสาน จึงได้นำเอาจังหวะของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ อาทิเช่น ร็อค เร็กเก้ และดิสโก้ มาเป็นพื้นฐานในถ่ายทอดอารณ์ของบทเพลง แนวหมอลำ ตามแบบของวง ออทิดสา ให้มีสีสันและเกิดเป็นดนตรีอีสานในรูปแบบใหม่

สมาชิกในวงวงออทิดสา หมอลำแบนด์ ประกอบด้วย
1. อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา (พิณ/ร้อง) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว (ซอ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ (เครื่องประกอบจังหวะ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. อาจารย์ศตวรรต มาไลศรี (กลองชุด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศิลปโชค (เบส) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. อาจารย์ชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ (คีย์บอร์ด) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. อาจารย์คมแมน ครีวิชัย (กลองคองก้า) เจ้าของห้องบันทึกเสียง Kiss Me Studio และโปรดิวเซอร์อิสระ
8. นางสาวนิดติญา นันภักดี (หมอลำ) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. นายโชคชัย ไพรพฤกษ์ (แคน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

https://www.bangkokpost.com/…/a-global-meeting-for-music-bu…

ภาพ : John Clewley, Jim Thompson Art Center, วีรยุทธ, ฝ้าย ซอยจุ๊ >> คลิก

ข่าว : วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว

ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคสิลป์


331 words

Attachment 33.jpg