ข่าวและประกาศ

ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

by ธราธิป โกพลรัตน์ -
Number of replies: 0

ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ค่าลงทะเบียน เครื่องดนตรีละ 150 บาท โอนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าขอนยาง 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) เลขที่ 408-9-31691-9 และแนบหลักฐานการชำระเงิน

ทดสอบในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบสมัครและรายละเอียดแบบออนไลน์ >>https://bit.ly/2NeT8z1

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>https://is.gd/8WDXvV

หมายเหตุ กรุณาส่งใบสมัครก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครที่ akapong.p@msu.ac.th ,facebook : Akapong Phulaiyaw
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว โทร.082-3020306


46 words

Attachment 69247183_2062415170721793_4971392613253906432_n.jpg