ข่าวและประกาศ

การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสานที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสานที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

by ธราธิป โกพลรัตน์ -
Number of replies: 0

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกับคณศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าประกวดในครั้งนี้ ผลการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชนะเลิศ วงโปงลางสายแนนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงศิลป์ลำปาว สาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศิลป์อีสาน จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลชมเชย ได้แก่ วงหนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย จังหวัดขอนแก่น และ วงโปงลางสินไซ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ภาพกิจกรรม >> คลิก

114 words

Attachment 31.jpg