ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

ภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020"

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

ประมวลภาพกิจกรรม "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020" วิทยาลัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>