ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์

โดย ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Attachment ว่าที่.jpg