ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Arrow up
Arrow down
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2016
  • คอนเสิร์ต Freshmen Project #7 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 "ฟรีตลอดงาน" Read More
  • 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559
  • 2 ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรุ่น และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีเพื่อชุมชน
  • 3 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  • 4 " Seasons of Love : ฤดูกาลแห่งรัก " คอนเสิร์ต Freshmen Project #7 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 "ฟรีตลอดงาน"
  • 5 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี MSU Stage Band คว้ารางวัลชนะเลิศ
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวบุคลากร
  • ข่าวนิสิต ป.ตรี
  • ข่าวบัณฑิตศึกษา
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn