Black Ribbon

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Arrow up
Arrow down
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2017
 • 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • 3 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 เมษายน 2560
 • 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ2
 • 5 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ ในโอกาศที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ระบบปกติ โดยวิธีรับตรง โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
 • 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn