ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตำแหน่งอาจารย์)

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
Number of replies: 0

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2564

11 words

Attachment 02.JPG