ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567

by Nontachai Amatmontee -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567
ตามรายละเอียดด้านล่าง 


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567

by Nontachai Amatmontee -

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 อัตรา) 2567ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

by Nontachai Amatmontee -

ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 อัตรา)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by Nontachai Amatmontee -

#แก้ไขสถานที่สอบปฎิบัติ/ข้อเขียน
ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 อัตรา) เข้าสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- สอบปฎิบัติ/ข้อเขียน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องB414 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคณบดี ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หมายเหตุ :
1.หากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลัง 15 นาที นับจากเวลาทำการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
2.หากผู้เข้าสอบส่อทุจริตในการสอบด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามจะถูกปรับตกและถือว่าไม่ผ่านการสอบแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม : 043-754385

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

by Nontachai Amatmontee -

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 อัตรา) คลิกดูรายละเอียด > ------

  

 

*** ไฟล์ กดด้านล่าง ***

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2567

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 อัตรา) 2567
--คลิกดูรายละเอียด >---
-อาจารย์เครื่องมือเอก Classical Guitar (1 อัตรา)
-อาจารย์เครื่องมือเอก Saxophone (1 อัตรา)
-อาจารย์เครื่องมือเอก Percussion (1 อัตรา)
-อาจารย์ สาขาดนตรีพื้นบ้าน,รวมวงกลองยาว (1 อัตรา)
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2 อัตรา)
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-นักวิชาการศึกษา (4 อัตรา)
-พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา) 
-----

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ4 Direct Admission ครั้งที่2 >> https://bit.ly/3OeKYTp
Attachment 288028390_5172971769457704_8119869310844998984_n.jpg

การแสดงคอนเสิร์ต คอนแชร์โต สำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต บทประพันธ์เพลงคอนแชร์โตสำหรับพิณ และวงซิมโฟนีออร์เคสตรา บรรเลงโดย Mahasarakham Symphony Orchestra จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MU ๓๐๐) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Attachment 01.jpg

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

by ศักดิ์ดา มหาพรม -
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางดนตรีพื้นบ้าน) 1 อัดรา สังกัด : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถาม : 043-754385 <<คลิกดูรายละเอียด>>
Attachment 02.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

by ศักดิ์ดา มหาพรม -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ  <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>
Older topics...